Algemene voorwaarden:

 1. Er wordt op geheel eigen vrijwillige basis aan de trainingen deelgenomen. Wij vanBasFIT zijn niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor evt. ongevallen en/ of blessures.

 2. Wij van BasFIT zijn niet aansprakelijk te stellen voor in de sportschool achtergebleven en zoekgeraakte persoonlijke voorwerpen door diefstal of nalatigheid.

 3. Er mogen in de zalen beslist géén buitenschoenen gedragen worden.

 4. Na inschrijving verklaar je als klant akkoord te gaan met bovenstaande huisregels/ bepalingen, en verbindt zich tevens voor een vooraf vastgestelde periode aan BasFIT (Cardio Boxing/ Small Group PT a 1 maand; Personal Training a 3 maanden). In geval van aanbiedingen dan wel kortingsacties kan deze periode verschillen. Met inachtneming van sub.7 van dit inschrijfformulier, telkens stilzwijgend met 1 maand verlengd.

 5. Na ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord géén vooraankondiging van de incasso te ontvangen.

 6. Bij tijdelijke onderbreking van de training door ziekte, verzuim of vakanties dient de contributie te worden doorbetaald, aangezien er op jaarbasis 8 weken niet zijn meegenomen in de contributie samenstelling.

 7. Alléén middels een persoonlijke schriftelijke opzegging  bij BasFIT in Uden kan het abonnement worden stopgezet met in achtneming van 1 volle kalendermaand. Door invulling van het BasFIT opzeggingsformulier wordt tevens de machtiging voor automatische incasso na het betalen van het opzegtermijn stopgezet. Na invullen van het formulier krijg je als klant een bewijs van uitschrijving mee.

 8. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar.

 9. Wij vanBasFIT behouden ons het recht voor om, indien wij dit nodig achten, de tarieven van het lesgeld te  wijzigen.

 10. Elk nieuw lid krijgt, éénmalig een vrijblijvende proefles. Dit om kennis te nemen van onze wijze van lesgeven.

 11. Mocht u stoppen met sporten, dan wordt uw machtiging, na PERSOONLIJKE inlevering van het afmeldingformulier, automatisch door ons stopgezet.

 

Betalingsvoorwaarden:

 • De minimale inschrijfperiode voor Personal Training bedraagt 3 volle  kalendermaanden en is daarna per maand verlengbaar/opzegbaar.

 • De minimale inschrijfperiode voor CardioBoxing bedraagt 1 volle  kalendermaand en is maandelijks opzegbaar.
 • De contributie dient per maand vooruitbetaling voldaan te worden.

 • Er kan voor elke abonnementsvorm ALLEEN per automatische incasso betaald worden.

 • Bij tussentijdse opzegging vindt géén restitutie van lesgeld plaats.

 • Mocht het van toepassing zijn heeft U één maand de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven afgeboekte bedragen terug te laten te storten.

Privacy Policy:

 1. Er wordt voor alle abbonementsvormen en personal training/coaching gebruik gemaakt van de technische ondersteuning door Fitsociety.

 2. Door Fitsociety worden alle persoongegevens bewaard en verwerkt.

 3. Het privacy beleid van Fitsociety kan worden bekeken via de volgende LINK .